THE MUSICAL INSTRUMENTS

חנות קונספט

שוברי הקופות של הבוטוקס

רכישת מוצר בחנות כוללת טיפול בחינם שיתבצע על-ידי דוקטור דניצ'ק

שוברי הקופות של חומרי המילוי (פילרים)

שוברי הקופות של חוטים רפואיים